aplicaciones-neurologia

Neurologia

  • Udar mózgu

W ostrym stadium, redukuje obszar uszkodzenia niedokrwiennego. W fazie podostrej i przewlekłej, pomaga w regeneracji i rehabilitacji pacjenta.

  • Choroba Parkinsona

Zmniejszenie symptomów (sztywność i drżenie) choroby pozwalające na lepszą jakość życia dla pacjenta.

  • Stwardnienie rozsiane

Zmniejsza negatywne skutki choroby.

  • Choroba Alzheimera

Poprawa rozwój pacjentów.