aplicaciones-neurologia-infantil

Neurologia dziecięca

  • Mózgowe porażenie

Pomaga w regeneracji i rehabilitacji pacjenta nabywając umiejętności. Zmniejsza spastyczność. Poprawia komunikację i interakcję z otoczeniem.

  • Spektrum autystyczne i całościowe zaburzenie rozwoju (CZR)

Lepsze wskaźniki towarzyskości, języka, komunikacji i postrzegania popraw przez rodziców.

  • Detoksykacja

Hiperbaryczne Natlenienie jest częścią obecnych protokółów detoksykacji ciężkich metali (protokół DAN).