como-funciona-2

Jak to działa?

Według Daltonowia prawa fizycznego ciśnienie mieszaniny gazów jest równe sumie ciśnień cząstkowych gazów składowych. Powietrze do oddychania jest mieszaniną gazów, która składa się w 78% z Azotu i w 21% z tlenu (O2). Ten gaz jest transportowany do krwi przez proces dyfuzji, który zależy od różnicy ciśnienia gazu pomiędzy krwią kapilarną i pęcherzykami płucnymi płuc. Im większa jest różnica ciśnień pomiędzy obiema przedziałami, tym większa dyfuzja O2 do krwi przez zwiększenie ich stężenia.

Zwiększenie ciśnienia atmosferycznego powietrza w określonej proporcji spowoduje, że ciśnienie O2 wzrośnie w takim samym stopniu. Tak więc, tlen jest transportowany we krwi składającej się z hemoglobiny (Hgb) w czerwonych krwinkach. W normalnych warunkach i wdychając powietrze pod normalnym ciśnieniem O2 transportuje 97% Hgb, w związku z tym, że czerwone krwinki mają zdolność do wiązania się z prawie nasyconym O2.

Według tej zasady leczenie hiperbaryczne stanie się bardziej efektywne i pomoże w procesie gojenia, od zapalnych stanów tkanek, do zmian w metabolizmie, zmniejszy czas odzyskiwania zdrowia po kontuzji, przyspieszy procesy pooperacyjne, doda synergię innych metod leczenia i będzie zapobiegać chorobom.