logo-wp

Kim jesteśmy

Revitalair ® jest znakiem towarowym firmy Oxavita SRL, spółek przeznaczony wyłącznie na rozwoju i produkcji komór hiperbarycznych i uzupełnień.

Oxavita jest certyfikowany przez A.N.M.A.T. (Krajowej Administracje Narkotyków, Żywności i Technologii Medycznej) produkujac według norm GMP (Good Manufacturing Practice = Dobra Praktyka Produkcyjna) i posiada know-how niezbędne do rozwoju zaawansowanych technologii i wysoką jakość.

Jest również certyfikowana w ramach ISO 13485 DNV i uzyskaniu CE 9000 dla sprzedaży produktów w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.

Oxavita SRL stworzył i opatentował nowatorską mechanizm globalnego rynku, przez które staje się jedyną firmą, która nie korzysta z systemów zamek błyskawiczny dla przenośnych Komór Hyperbaricznych. Stworzyliśmy grupę doświadczonych specjalistów bardzo popełnione dla dobra i poprawy jakości życia. Wszystkie nasze działania mają na celu umożliwić większej liczbie osób czerpania korzyści z terapii hiperbaryczne w urządzeniu dostępnym i opracowane w ramach rygorystycznych norm jakości. Każda i każdy z projektantów, inżynierów, techników, lekarzy, farmaceutów, administratorów, handlu i zewnętrznych doradców Oxavita SRL są zgodne z misją i wizją firmy, aby spełnić swój cel.